Fa-ti vocea auzita! Implica-te!

Fă-ţi vocea auzită! Implică-te!

DE CE acest proiect?

În Rezoluția Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027 elaborată în 2018 se arată că pe parcursul celui de al șaselea ciclu al dialogului structurat intitulat „Tineretul în Europa: ce urmează?”, factori de decizie, tineri și cercetători au adunat împreună subiecte relevante pentru tineri printr-o consultare la nivelul UE și le-au grupat în 11 domenii:

1) Conectarea UE cu tinerii

2) Egalitatea de gen

3)Societăţi favorabile incluziunii

4) Informare şi dialog constructiv

5) Sănătate mintală şi stare de bine

6) Sprijinirea tinerilor din zonele rurale

7) Locuri de muncă de calitate pentru toţi

8) Învăţare de calitate

9) Spaţiu şi participare pentru toţi

10) Europa verde şi durabilă

11) Organizaţiile de tineret şi programele europene de tineret

Cele 11 obiective europene pentru tineret au fost dezvoltate ca urmare a acestui proces participativ care a implicat tineri din întreaga Europă. Acestea reflectă opiniile tinerilor europeni și reprezintă viziunea celor care au participat în mod activ la dialogul structurat şi se constituie în sursă de inspiraţie pentru elaborarea strategiilor naţionale ale statelor membre.

Din păcate, în România, la ora actuală, există în domeniul politicilor de tineret o legislaţie insuficientă şi care nu este pusă în acord cu normele europene, având în vedere că a fost elaborată în proporţie de 90% înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. În cele mai multe localităţi ale judeţului Bihor nu există în cadrul Primăriei un Departament pentru tineret, un Centru pentru tineri sau o activitate în sensul consultării tinerilor în privinţa problemelor pe care aceştia le întâmpină. De asemenea, nu există o strategie pe termen mediu şi lung sau un plan de acţiune pe termen scurt în ceea ce priveşte tinerii, deşi aceştia se confruntă cu numeroase probleme care, de cele mai multe ori îşi găsesc rezolvarea în părăsirea localităţii natale şi zonei pentru găsirea unor mai bune condiţii de viaţă în alte zone ale ţării sau peste graniţă. Deși Legea Tinerilor (legea 350/2006) prevede obligativitatea autorităților publice locale și județene de a asigura „cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului”, reprezentarea acestora este limitată datorită, pe de o parte sistemului de educaţie care nu reuşeşte să îi înveţe pe elevi participarea şi jocul democratic decât în foarte mică măsură; nu există niciun fel de educaţie pentru democraţie pe parcursul liceului, aproape niciun fel de studiu al gândirii critice şi orice abordare interdisciplinară, corelativă lipseşte. Pe de altă parte, se manifestă o profundă neîncredere în politică, dezinteres faţă de aceasta şi scepticism în ceea ce priveşte consecinţa votului.

Având în vedere aceste aspecte, proiectul are ca scop susţinerea participării active la procesul decizional în domeniul politicii de tineret la nivel local, având în vedere necesitatea elaborării unei noi strategii naţionale de tineret începând cu 2020, propunându-şi ca obiective specifice:

– creșterea capacității tinerilor participanți de a analiza, structura și formula politici publice de tineret

– creșterea capacității tinerilor de a comunica și interacționa cu autoritățile și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret

– elaborarea propunerii pentru Strategia locală de tineret 2020-2025

– crearea platformei online “Fă-ţi vocea auzită! Implică-te!”

CINE?

La activităţile proiectului vor participa tineri din 5 zone ale judeţului Bihor, câte 30 de tineri din fiecare regiune a judeţului, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, provenind atât din mediul rural cât şi din mediul urban

domiciliul stabil în regiunea unde se va desfăşura atelierul

– interes manifestat pentru unul sau mai multe dintre domeniile de interes ce vor fi dezbătute

– disponibilitate pentru participarea la forum şi pentru activităţile de diseminare ce vor avea loc ulterior desfăşurării proiectului

– vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani

CUM?

Obiectivele vor fi atinse prin realizarea unor activităţi de tip ateliere de consultare a tinerilor şi printr-o activitate mai amplă de tip forum în care va fi elaborată o propunere de Strategie locală de tineret pentru perioada 2020-2025, înaintată mai apoi Consiliului Judeţean Bihor pentru a o folosi la elaborarea viitoarei strategii de tineret la nivelul judeţului. Pe termen lung, proiectul va avea ca rezultat crearea unui Consiliu al Tinerilor ce va asigura legătura între factorii de decizie

şi tineri a cărui activitate va fi diseminată pe o platformă online numită “Fă-ţi vocea auzită! Implică-te!”

Proiectul are în vedere organizarea a două tipuri de activităţi:

Ateliere de consultare a 150 de tineri din judeţul Bihor cu privire la subiecte/tematici de interes pentru dezvoltarea lor și pentru participarea lor activă în comunitate “Fă-ţi vocea auzită! Implică-te!”

Aceste ateliere vor avea loc în oraşele mari din regiunile identificate ale judeţului: Aleşd, Marghita, Ştei, Salonta şi Oradea

Obiectivul principal al acestor ateliere este de a implica tinerii în dezvoltarea dialogului structurat dintre aceștia și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret, pentru a formula și fundamenta o serie de măsuri coerente de acțiune, bazate pe nevoile și aspirațiile tinerilor, în context local, regional, național și european şi au ca obiective specifice:

– creșterea capacității tinerilor participanți de a analiza, structura și formula politici publice de tineret

– creșterea capacității tinerilor de a comunica și interacționa cu autoritățile și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret.

Atelierele vor fi elaborate având la bază cele 11 domenii de interes prevăzute de Rezoluția Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, pe parcursul a 3 zile. Atelierele vor fi realizate prin activități nonformale de educație participativă, printre care amintim: cafenea publică, chestionarul, învățarea experiențială, sesiuni de reflectare, învățare individuală, lucru în echipă, prezentari publice, jocuri etc.

Toate ideile și opiniile tinerilor emise în cadrul acestor consultări vor fi centralizate cu ajutorul unor formulare online de raportare și vor sta la baza elaborării rezoluţiei/propunerii în cadrul Forumului ce va contribui la elaborarea viitoarei strategii pentru tineret a judeţului, dar și la dezvoltarea de politici locale și naționale de tineret pornind de la nevoile tinerilor.

Forumul tinerilor va avea loc în Aleşd pe parcursul a 5 zile şi va avea ca obiectiv principal realizarea unui dialog structurat în vederea implicării directe a acestora în schiţarea unei politici de tineret şi ca obiective specifice:

– elaborarea propunerii pentru Strategia locală de tineret 2020-2025 şi

– crearea platformei online “Fă-ţi vocea auzită! Implică-te!”

La această activitate vor participa 30 de tineri din tot judeţul selectaţi din grupurile de lucru ale Atelierelor de consultare care vor dezbate opiniile tinerilor prezenţi la ateliere, cu ajutorul unor specialişti din diverse domenii: jurişti, specialişti în domeniul educaţiei, muncii, sănătăţii, societăţii civile, antreprenori, alte categorii direct interesate în crearea unor politici de tineret viabile, pe termen mediu şi lung. Acest dialog structurat vizează dezvoltarea cunoștințelor practice, abilităților, aptitudinilor și comportamentelor pozitive privind implicarea activă a 30 de tineri cu vârste între 18 şi 25 de ani în societate prin activități ce promovează educaţia nonformală. Activitatea se va desfăşura sub forma unei întâlniri judeţene de tineret ce va reuni tineri, lideri decizionali în domeniul politicilor de tineret, experţi şi însoţitori facilitând interacţiunea directă a acestora pentru implicarea în actul decizional care priveşte direct tinerii.

Toate activităţile proiectului vor beneficia de sprijinul şi colaborarea liderilor decizionali din Primăria Oraşului Aleşd, Primăria Municipiului Marghita, Primăria Oraşului Ştei, Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Universitatea Oradea.

Proiectul este coordonat de Asociaţia Orion – Choose to be a Star şi cofinanţat de Programul Erasmus prin ANPCDEFP România

Lasă un răspuns