Drumul spre Succes

Promovarea unei abordări care respectă drepturile omului, incluzând principiile egalității și anti-discriminării, contracararea în mod activ a dicriminării și rasismului în comunitate
Creșterea nivelului încrederii în sine pentru copiii de etnie romă prin aducerea împreună a 50 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, reprezentând diferitele etnii din Aleșd pentru a acționa unitar pentru îndeplinirea aceluiași scop – Festivalul Walk of Fame, pe o perioadă de 18 luni
Creșterea influenței societății civile prin intermediul ONG-urilor în vederea înțelegerii importanței educației formale și non formale, sensibilizarea și implicarea comunității locale în încurajarea copiilor pentru dezvoltarea abilităților creative
Creșterea implicării în promovarea incluziunii și drepturilor omului în activitățile pe care organizația le desfășoară pentru comunitate și la nivelul organizației

Beneficiarii proiectului

50 de elevi aparținând diferitelor etnii care locuiesc în oraș, cu focalizare pe romi, din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Șerban” din Aleșd.

Activitățile proiectului

“Muzica naturii” – atelier de creație în cadrul căruia participanții vor confecționa instrumente muzicale neconvenționale din materiale reciclabile, specifice etniei din care provin
“Atelierul de voce”- atelier de tehnică vocală și public speaking
“Mișcare scenică și dans” – atelier ce se va baza pe exerciții ce vizează grupul
Curs de formare “Human rights for all”
Festival multicultural stradal “Walk of fame”

 Proiect finanțat de ACTIVE CITIZENS FUND România , parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene2014-2021

Lasă un răspuns